Wat hebben we 2 oktober in ZoHo Rotterdam gedaan en wat is er ontstaan?

Direct naar de ingrediënten om adaptief te werken
Direct naar de beelden van de directeuren van Rijk en regio
Direct naar de adviezen van Twynstra Gudde over adaptief werken
Direct naar de observaties van studenten van de EUR
Direct naar aanmelden voor het Get Connected Café

Liever Adaptiever
Een gevarieerde groep van projectleiders, directeuren, betrokken ambtenaren en geïnteresseerden kwam woensdag 2 oktober bij elkaar om het gesprek te voeren over andere manieren van samenwerken bij de uitvoering van de Adaptieve Agenda in de Zuidelijke Randstad. De middag begon met een parade van inspirerende initiatieven en projecten uit de regio. Zoals De Verkeersonderneming met rendabele mobiliteitsdiensten die aansluiten op de gebruikerswensen en energievelden die de Zuidplaspolder na het invallen van de woningmarkt nieuw leven in moeten blazen. Op basis van deze concrete verhalen uit de praktijk zijn de beelden over adaptief (samen) werken uitgewisseld. Wat betekent het voor jouw eigen werk? En wat heb je nodig (van anderen) om adaptief te werken? Daarna was het de beurt aan de directeuren van Rijk en regio om in een setting van De Wereld Draait Door hun ambities uit te wisselen en wat zij daar vanuit hun rol aan willen bijdragen. Klik hier voor achtergrondinformatie en de vooraf verzamelde input.


Herman Gelissen werd de ochtend van 2 oktober gevraagd en in de middag vertelde hij over de alliantiegesprekken rondom het stationsgebied van de Laan van NOI in Den Haag.

Samen energie creëren
Meteen al bij binnenkomst bleek dat deze bijeenkomst over adaptief samenwerken anders was dan andere bijeenkomsten. De middag vond plaats in een nog lege vleugel van ZoHo. Een bedrijfspand dat lang op de lijst stond voor sloop, maar waar de woningbouwcoöperatie Havensteder, in samenwerking met partners als Stipo, nu ruimte biedt aan partijen die het gebied en de stad willen vitaliseren. Klik hier voor het verhaal achter deze locatie. De initiatiefnemers en projectleiders installeerden zich als eersten in de lege ruimte. Zij vonden voor hun laptop een plekje op een bouwsteiger, sleepten met grote plexiplaten om hun posters op te hangen, stapelden bierkratjes op tot een statafel, en gingen met elkaar in gesprek om optimaal gebruik te maken van de beschikbare verlengsnoeren. Ondertussen druppelden de eerste deelnemers binnen. Wat onwennig vonden zij hun weg naar een deur op schragen die midden in de ruimte dienst deed als ontmoetingspunt en waarop de ‘zelf-smeer-lunch’ te vinden was.
Het werd duidelijk: deze middag had tot doel om oude patronen te doorbreken en om ruimte te zoeken voor experimenten. De deelnemers konden zelf invulling geven aan de middag, hun eigen interesses volgen en zelf ondervinden wat adaptief werken kan betekenen.

 


Adaptief werken is niet het zoveelste buzzwoord om nieuwe taal te gebruiken en stiekem gewoon hetzelfde te blijven doen als voorheen, het is een uitgesproken keuze voor openheid en samenwerken en vraagt om nieuw gedrag van overheidspartijen.

Ik kan adaptief zijn als...
Wat is nog de rol van overheden in de energieke samenleving? De wereld verandert snel en dat is geen probleem, zolang overheden maar mee veranderen. Dat is niet gemakkelijk, maar alleen dan kunnen zij van waarde blijven. Het vraagt om een andere manier van sturen, waarbij oude prestatie-indicatoren in de weg kunnen staan. De nieuwe definitie van succes lijkt eerder bepaalt te worden door de energie, creativiteit en dynamiek in een netwerk van samenwerkende partijen.

De deelnemers benoemen de volgende ingrediënten om als ambtenaar adaptief te kunnen werken: 


Maarten Nypels over de nieuwe verdienmodellen bij de aanbesteding van de Rijnhaven Rotterdam


De inspirerende voorbeelden die als praktijkcasus dienden lieten tijdens de parade zien dat adaptief samenwerken kan, doordat er individuele ambtenaren zijn die er met passie voor gaan en doordat het geld voor de oude manier van werken simpelweg op is. 

 

DZRDD: De Zuidelijke Randstad Draait Door
Na het paradeprogramma werd de ruimte verbouwd in de setting van De Wereld Draait Door. Joost Voerman van Twynstra Gudde leidde als Mathijs van Nieuwkerk twee rondes van gesprekken met betrokken directeuren van Rijk en regio. Hij werd bijgestaan door hoogleraar en tafelheer Geert Teisman die met prikkelende opmerkingen zorgde dat het gesprek op het scherpst van de snede werd gevoerd.
 
Wat gaan de directeuren de komende jaren nu anders doen? Wat verwachten zij van elkaar? De antwoorden gaan over elkaar leren kennen en vertrouwen uitspreken en uitdragen. Over samenwerken los van geld en regels. En over leren door te doen. Door eerst met zijwieltjes te fietsen en te leren van de belemmeringen waar anderen tegenaan zijn gelopen. Het gaat erom wat goed is voor een gebied, niet om welke overheidslaag er nu wel of niet iets over te zeggen heeft. Het gaat erom wat de overheid te bieden heeft voor een ondernemer. De directeuren willen aan tafel komen met partijen die de economie weer in beweging kunnen krijgen. Dat is nodig op alle schaalniveaus. Alle aanwezigen willen af van de bestaande overlegtafels met routinematige agenda’s. Zij willen energie halen uit actie en hiervoor met elkaar de goede omgevingen creëren. De focus moet op de inhoud worden gelegd, door met elkaar uit te spreken wat de ambitie is. Het gaat om de drive, niet om de formele (machts)posities. 

 


De Adaptieve Agenda moet worden opgevat als een openingsbod dat aantrekkelijk is voor burgers en bedrijven. Het niveau van de Zuidelijke Randstad kan worden benut om van elkaar te leren en de beweging zichtbaar te maken die alle lokale initiatieven opgeteld veroorzaken. Daarbij zullen ambtenaren meer op intuïtie moeten gaan werken.

8 beelden, 3 uitdagingen en 13 adviezen
Op basis van de vooraf gehouden interviews met de 14 betrokken directeuren van Rijk en regio en de bijeenkomst van 2 oktober heeft Twynstra Gudde een overzicht gemaakt van de gedeelde beelden over adaptief werken en de uitdagingen in de ontmoeting met initiatieven uit de markt en samenleving. Deze zijn vertaald in 13 adviezen aan de directeuren om adaptief werken in de praktijk te brengen. Klik hier om het overzicht en de adviezen te downloaden.“Iedere mier in een mierenhoop weet precies wat er moet gebeuren en hoe hij kan bijdragen, zonder dat er een masterplan bestaat. Of wij dat binnen twee jaar ook voor elkaar krijgen door adaptief te werken? Dat is misschien wat snel, maar dit filmpje maakt duidelijk dat het kan als je werkt vanuit een netwerk!”
Marion Stein over de essentie van adaptief werken


Geert Teisman over de spelregels van adaptief samenwerken

Steekwoorden die de deelnemers opschreven over wat adaptief werken in hun dagelijkse praktijk betekent:

Bob Houtkamp vanuit zijn ervaringen met Netwerkend Werken bij de Provincie Zuid-Holland


Willem Benschop over de motivatie van mensen om anders te werken

Gido ten Dolle over het vinden van nieuwe partnersTwee studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Sarah Rach en Remco Bouts observeerden tijdens de bijeenkomst en beschreven haarscherp en onbevangen hun ervaringen.
Lees verder

Bob Houtkamp over de aandacht die nodig is om leren blijvend op de agenda te houden


Eenmaal per maand organiseert de provincie van 15.00 tot 17.30 in cafe Schlemmer (Lange Voorhout 17 in Den Haag) informele bijeenkomsten over de veranderende rol van de overheid in de netwerksamenleving.

1 november is de eerstvolgende over Gebiedsontwikkeling 3.0 met IRP Goeree Overflakkee als casus. Hoe kunnen nieuwe economische dragers worden gevonden en welke lessen zijn breder toepasbaar?

Aanmelden kan via Gonnie van Ling (g.van.ling@pzh.nl).

6 december is het volgende café

Voor vragen of suggesties kun je terecht bij

Frank van den Beuken
Zuidvleugelbureau
ft.vanden.beuken@zuidvleugel.nl
06 - 23 08 25 11

Saskia Newrly
Ministerie van IenM
Saskia.Newrly@minienm.nl
06 - 15 01 75 29